Teman

Twenty Nineteen

Temat Twenty Nineteen finns nu tillgängligt för alla bloggar på sidan Utseende. Här är en demosajt som visar blogformatet: 2019.blog.se En annan demo med en fast sida som startsida: 2019.wordpress.net 0

Min.blog.se

min.blog.se  Den här bloggen kommer vi att använda för att visa hur vårt standardtema ser ut, och vad man kan göra med inställningarna som finns. 0